Zakon o robnim rezervama

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 1. jula 1999. godine donijela je

 

(Objavljeno u "Sl. novinama Kantona Sarajevo", br. 13 od 13 jula 1999)

I- OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se struktura, formiranje, uskladištenje, obnavljanje, korištenje, finansiranje, upravljanje i druga pitanja vezana za poslovanje robnim rezervama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: robne rezerve).
 

Član 2.

Robne rezerve čine osnovni industrijski, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, energenti, sredstva za opću i ličnu higijenu, lijekovi i sanitetski materijal.
Robne rezerve čine i novčana sredstva koje treba da obezbijedi Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), grad Sarajevo, općine u sastavu Kantona i preduzeća od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju roba.
 

Član 3.

Poslovi robnih rezervi su od posebnog interesa za Kanton.

 

Novosti

Novosti sa Vlade

Nove naredbe Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo
25.03.2020

Na danas održanoj Drugoj redovnoj sjednici, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je, između ostalog, analizirao trenutno stanje na području Kantona uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Razmatrane su mjere i aktivnosti koje su do sada preduzeli Štab i svi kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i druga pravna lica na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Ovom prilikom,...