Zakon o robnim rezervama

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 1. jula 1999. godine donijela je

 

(Objavljeno u "Sl. novinama Kantona Sarajevo", br. 13 od 13 jula 1999)

I- OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se struktura, formiranje, uskladištenje, obnavljanje, korištenje, finansiranje, upravljanje i druga pitanja vezana za poslovanje robnim rezervama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: robne rezerve).
 

Član 2.

Robne rezerve čine osnovni industrijski, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, energenti, sredstva za opću i ličnu higijenu, lijekovi i sanitetski materijal.
Robne rezerve čine i novčana sredstva koje treba da obezbijedi Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), grad Sarajevo, općine u sastavu Kantona i preduzeća od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju roba.
 

Član 3.

Poslovi robnih rezervi su od posebnog interesa za Kanton.

 

Novosti