Saopćenje Direkcije za robne rezerve KS i infografik sa prikazom rasta cijena

INFORMACIJA ZA JAVNOST
Pekić: Cijene jestivih ulja rasle i do 36,6% u odnosu na isti period prošle godine
Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo na redovnoj mjesečnoj bazi prati kretanje cijena prehrambenih proizvoda a na bazi podataka dostupnih putem Federalnog zavoda za statistiku. Prate se cijene onih artikala koje su od značaja za robne rezerve Kantona Sarajevo, a što do sada nije bila praksa ranijih godina. Direktorica Direkcije Jelena Pekić ističe da kao institucija pokušavaju napraviti značajan iskorak u ovoj oblasti.
„Unutar Direkcije do sada nisu postojali kapaciteti za praćenje cijena na tržištu u smislu vlastitog prikupljanja podataka, obrade i analize, te davanja određenih projekcija, niti se tome posvećivala posebna pažnja u ranijem periodu. Analiziranju cijena se pristupalo prilikom planiranja nabavki roba u okviru redovnih poslovnih aktivnosti istraživanja tržišta. Međutim, taj zadatak bi trebao biti kontinuiran i puno složeniji, te ćemo u ovom momentu nastojati ostvariti intenzivniju saradnju sa relevantnim institucijama i nadležnim ministarstvima u pogledu razmjene informacija u vezi sa kretanjem cijena dok ne izgradimo vlastite kapacitete. Započeli smo novu praksu u toj oblasti, a što će direktno uticati i na bolje planiranje unutar Direkcije sa ciljem što efikasnijeg trošenja budžetskih sredstava“ istakla je Pekić direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo.
„Ukoliko poredimo cijene za juli 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, na nivou Federacije BiH a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u najvećoj stopi su porasle cijene jestivih ulja za 36,6% i pilećeg mesa za 24,7%. U analiziranom periodu, cijene jaja i proizvoda baziranih na jajima porasle su za 5,6%, šećera za 3,3%, juneće i teleće meso za 3,1%, brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 3%, začini, prehrambeni dodaci i sol za 1,2%, tjestenine za 1%, dok su cijene riže, te konzervirane i prerađene ribe pale za 3,1 odnosno 0,4%“, napominje Pekić.
Posmatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda cijene su u julu 2021. godine u odnosu na juli 2020. godine porasle za 1,8%. Cijene hrane i bezalkoholnih pića su u julu 2021. godine pale za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Statistički pokazatelji za mjesec avgust još uvijek nisu dostupni na nivou Federacije BiH. Prema FAO indeksu (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Naroda), nakon dva mjeseca uzastopnog pada cijena, i dalje se nastavlja rast cijena prehrambenih proizvoda na svjetskom tržištu. FAO-ov indeks cijena hrane u prosjeku je u augustu iznosio 127,4 boda, što je za 3,1% više u odnosu na prethodni mjesec ili 32,9% u odnosu na avgust prošle godine.
„Cijene rastu. U vremenu pandemije Covid-19, građani i građanke su itekako osjetili promjene na tržištu. Svjedoci smo da se na udaru i minimalnih promjena cijena uvijek nalaze najugorženije kategorije stanovništva koje nam u posljednje vrijeme dostavljaju upite tragajući za odgovorima i rješenjima kroz ulogu Direkcije za robne rezerve. Na žalost, trenutne zalihe kojima raspolaže Direkcija, te vjerujem i ostale direkcije u drugim kantonima i na nivou Federacije nisu dovoljne za ozbiljnije intervencije na tržištu a u prilog tome govore i podaci o budžetima i raspoloživim finansijskim sredstvima za potrebe nabavki robnih rezervi. Dodatno, date aktivnosti bi trebale biti koordinisane, pa čak realizovane i na nivou cijele države kako bi imali stvarne efekte“, zaključuje Pekić.
Kada je u pitanju Kanton Sarajevo, Direkcija će u narednom periodu ostvariti intenzivniju saradnju sa nadležnim ministarstvima i Vladom Kantona Sarajevo u polju jačanja kapaciteta i mehanizama na nivou Kantona kako bi se stvorili preduvjeti za efikasniju primjenu Zakona o kontroli cijena. U toku je planiranje i budžeta za 2022. godinu gdje smo tražili povećanje sredstava za nabavku roba robnih rezervi.