Sektor za komercijalno računovodstvene poslove

Nadležnosti

U sektoru za komercijalno- računovodstvene poslove obavljaju se zadaci koji se odnose na:

  1. vođenje svih vrsta poslova vezanih za knjigovodstveno i materjalno poslovanje Direkcije;
  2. praćenje mjesečnog plana i njegove realizacije;
  3. praćenje stanja troškova, naplate, dugovanja i potraživanja;
  4. kontrola i manipulacija uskladištenih roba i sirovina;
  5. priprema dokumentacije za izradu godišnjih planova, periodičnih obračuna i završnog računa Direkcije;
  6. obavljanje i evidentiranje općih knjigovodstvenih poslova;
  7. provođenje redovnog i vanrednog popisa roba;
  8. praćenje i primjena propisa iz oblasti računovodstva, knjigovodstva i finansija;
  9. priprema programa i izvještaja za godišnji plan rada Direkcije.