Sektor za finansijsko - računovodstvene poslove

Nadležnosti

U sektoru za finansijsko - računovodstvene poslove obavljaju se zadaci koji se odnose na:
a) vođenje svih vrsta poslova vezanih za knjigovodstveno i materjalno poslovanje Direkcije;
b) praćenje mjesečnog plana i njegove realizacije;
c) praćenje stanja troškova, naplate, dugovanja i potraživanja;
d) kontrola i manipulacija uskladištenih roba i sirovina;
e) priprema dokumentacije za izradu godišnjih planova, periodičnih obračuna i završnog računa
Direkcije;
f) obavljanje i evidentiranje općih knjigovodstvenih poslova;
g) provođenje redovnog i vanrednog popisa roba;
h) praćenje i primjena propisa iz oblasti računovodstva, knjigovodstva i finansija;
i) priprema programa i izvještaja za godišnji plan rada Direkcije.