Cijene i dalje u porastu

Direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo Jelena Pekić danas je ponovo istakla da uporedne analize cijena za august 2020. i august 2021. godine i dalje pokazuju rast, koji direktno utječe i na upravljanje robnim rezervama, ali i direktno na kupovnu moć građana i građanki.

„Ukoliko poredimo cijene za august 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, na nivou Federacije BiH, u najvećoj stopi su porasle cijene: jestivih ulja za 37,6%; pilećeg mesa za 26,8%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 7,1%; juneće i teleće meso za 5,8%; šećera za 4,1%; konzervirana i prerađena riba za 3,1%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 2,5%; tjestenine za 1,5% i začina, prehrambenih dodataka i sol za 1%. Takođe, dodatno naglašavamo da su rasle i cijene povrća za 10,0%, i svježeg mlijeka 1,1% u avgustu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine. U istom analiziranom periodu snižene su cijene voća za 5,6% i riže za 3,7%“, dodaje Pekić.

„Posmatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda cijene su u augustu 2021. godine u odnosu na august 2020. godine porasle za 2,4%. Kada posmatramo mjesečno kretanje cijena, u augustu 2021. godine u odnosu na mjesec juli 2021. došlo je do povećanja cijena većine prehrambenih proizvoda u rasponu od 0,4% do 2,5%. Cijene jestivih ulja su opale za 0,4%, dok cijene začina, prehrambenih dodataka i soli su ostale nepromjenjene“, napominje Pekić.

Iz Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo upozoravaju da kontinuirani rast cijena predstavlja alarm za sve institucije, te da je potrebna zajednička reakcija kojom bi se pomogle najugroženije kategorije. „Kao institucija koja podržava rad narodnih kuhinja u Kantonu Sarajevo imamo stalni uvid u izazove i stvarnost života najsiromašnijih građana. Svaka promjena cijena samo pomiče tu skalu siromaštva, a mehanizmi se ne mijenjaju. Moramo zajedno učiniti sve kako bismo osnovne namirnice učinili dostupnim i povoljnim, te kako bismo zaustavii divljanje cijena“, zaključuje Pekić.