Interni oglas za prijem namještenika, Viši referent za blagajničke poslove - Okončanje procedure