Saradnja između direkcija robnih rezervi na svim nivoima je osnova za djelovanje u slučaju nastanka vanrednih okolnosti

Danas su se u Sarajevu susrele direktorice Direkcije za robne rezerve KS i Poljoprivrednog zavoda USK u čijem sastavu su i robne rezerve, Jelena Pekić i Mehira Perviz. Tom prilikom je potvrđena potreba saradnje, informiranja i razmjene dobrih praksi ove dvije institucije.

"Vrijeme je da direkcije počnu sarađivati kako bi postizali zajedno bolje rezultate, stvorili uslove za efikasnije upravljanje javnim sredstvima i adekvatnije odgovorili na izazove gdje se traži i očekuje intervencija robnim rezervama. Direkcije za robne rezerve moraju voditi računa o mehanizmima kojim se osigurava bolja transparentnost, lakši pristup potencijalnim dobavljačima, a sve to skupa treba donijeti uštede za javni budžet", poručila je direktorica Pekić.

Tokom radnog sastanka razgovarano je o modalitetima i načinima rada koji se primjenjuju u Kantonu Sarajevo i kako se pozitivna iskustva mogu prenijeti i na upravljanje robnim rezervama u Unsko-sanskom Kantonu. Naročito je naglašena potreba dugoročnog planiranja robnih rezervi na bazi normativa i standarda po glavi stanovnika, a što je krajem 2019. godine urađeno u Direkciji za robne rezerve KS.

„Jedan od prioriteta rada Vlade u Unsko-sanskom kantonu jeste unapređenje rada robnih rezervi, a što je potvrđeno i planiranjem finansijskih sredstava za nabavku roba robnih rezervi u naredne tri godine. Stoga mi je drago da sam imala priliku razgovarati sa rukovodstvom Direkcije u Kantonu Sarajevo, gdje se zaista ukazala potreba da više sarađujemo“, poručila je Perviz.

Na sastanku je potvrđeno da će se saradnja nastaviti, posebno u segmentu zajedničkog zagovaranju reformi u pogledu izmjena važećeg zakonodavstva i efikasnijeg upravljanja robnim rezervama.