SISTEM NABAVKI Direktorica Direkcije za robne rezerve KS: Obuka potencijalnih dobavljača osigurat će uštede

SISTEM NABAVKI
Direktorica Direkcije za robne rezerve KS: Obuka potencijalnih dobavljača osigurat će uštede

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo je pozvala Vladu KS i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS da pokrenu program obuke za potencijalne ponuđače u sistemu nabavki koje provode institucije u Kantonu.

Direktorica Jelena Pekić poručuje da nema boljeg alata za borbu protiv korupcije od osiguranja lakšeg pristupa informacijama i znanju prema ponuđačima.

"U praksi imamo situaciju da brojni ponuđači ne ispune formalno-pravne uslove ponude i procedure javnih nabavki, zbog čega je država na gubitku - manje povoljni ponuđači bez greške pripremaju ponude i traženu dokumentaciju, a cijeli proces obeshrabruje brojne dobavljače da se uključe. Potrebno je otvoriti vrata naših institucija i da promijenimo način razmišljanja: moramo biti na usluzi privrednicima i dobavljačima jer će upravo to donijeti stvarne uštede u sistemu", poručuje Pekić.

Direktorica Pekić poručuje da se trenutno unutar Direkcije radi na izmjenama postojećeg Zakona o robnim rezervama, a sve sa ciljem unapređenja i povećanja transparetnosti poslovanja Direkcije.

"Direkcija za robne rezerve KS će pozvati međunarodnu zajednicu da podrži ove napore, kako bismo Kanton Sarajevo učinili primjerom dobre prakse i nastavili sa pozitivnim reformama sistema. Brojevi će pokazati da se ulaganje u transparentnost uvijek isplati", zaključuje Pekić.