Analiza cijena prehrambenih proizvoda za juni, juli i avgust 2022. godine

Stopa rasta cijena za mjesec juni 2022. godine u odnosu na juni 2021. godine najizraženija je u: jestivom ulju za čak 82,7%, zatim šećeru za 62,9%, brašnu i ostalim proizvodima od žitarica za 49,7%, junećem i telećem mesu za 29,4%, pilećem mesu za 27,3%, riži za 25,7%, tjestenini za 24,6%, jajima i proizvodima baziranim na jajima za 22,2% i svježem mlijeku za 19,8%. Stopa rasta cijena povrća je 16,2% a voća 8,3%.
Ako poredimo cijene za juli 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine na nivou Federacije BiH, u najvećoj stopi su porasle cijene: jestivog ulja za 78,2%, šećera za 74,2%, brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 50,7%, junećeg i telećeg mesa za 27,6%, riže za 25,5%, tjestenine za 24,6%, pilećeg mesa za 24,2% i svježeg mlijeka za 22,7%. Stopa rasta cijena povrća je 20,3% a voća 10,3%.
Također, upoređujući cijene u augustu 2022. godine u odnosu na august 2021. godine na nivou Federacije BiH, najviše su porasle cijene: jestivih ulja za 72%, šećera za 74,9%, brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 50,4%, svježeg mlijeka za 30,2%, riže za 29%, tjestenine za 27,7%, pilećeg mesa za 26,7%, jaja i proizvoda baziranih na jajima za 22,4% i začina, prehrambenih dodataka i soli za 17,1%. Dodatno naglašavamo rast stope cijena junećeg i telećeg mesa za 25,9%, povrća za 15,7% i voća za 13,9% u augustu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Posmatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda, cijene su u junu 2022. godine u odnosu na juni 2021. godine rasle za 16,8%, u julu 2022. godine u odnosu na juli 2021. godine za 17,6%, a u augustu 2022. godine u odnosu na august 2021. godine za 17,4%.
Nešto pozitivnije trendove možemo primjetiti u padu stope cijena u jestivom ulju za mjesec august 2022. godine u odnosu na juli 2022. godine za 6,2%, povrću za 4,6% i junećem i telećem mesu za 1,7%. U odnosu juli i juni 2022. godine, primjećuje se pad stope cijena jestivog ulja za 4,5%, pilećeg mesa 3,1%, jaja i proizvoda baziranih na jajima za 2,5% te junećem i telećem mesu za 1,8%. Kada je u pitanju odnos promjena stope cijena za juni i maj 2022. godine, zabilježen je pad istih za pileće meso od 7,8%.