Analiza cijena za novembar i decembar 2021. godine

Uporedne analize cijena za novembar 2020. i novembar 2021. godine, kao i decembar 2020. i decembar 2021. godine i dalje pokazuju rast, koji direktno utječe i na upravljanje robnim rezervama, ali i direktno na kupovnu moć građana i građanki.

Ukoliko poredimo cijene za novembar 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, na nivou Federacije BiH, u najvećoj stopi su porasle cijene: jestivih ulja za 38,20%; šećera za 19,60%; pilećeg mesa za 18,70%; juneće i teleće meso za 13,70%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 8,90%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 3,00%; konzervirana i prerađena riba za 1,70%; tjestenine za 3,00% i začina, prehrambenih dodataka i sol za 3,00%. Takođe, dodatno naglašavamo da su rasle i cijene povrća za 13,80%, svježeg mlijeka 1,90% , voća za 7,90% i riže za 1,10% u novembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Također, upoređujući cijene u decembru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine na nivou Federacije BiH opet su najviše porasle cijene: jestivih ulja za za 42,50%; šećera za 26,50%; pilećeg mesa za 18,70%; juneće i teleće meso za 14,30%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 13,10%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 4,80%; konzervirana i prerađena riba za 7,20%; tjestenine za 7,40%; začina, prehrambenih dodataka i sol za 3,50%, povrća za 17,10%, svježeg mlijeka 3,20% , voća za 6,00% i riže za 2,50% .

Posmatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda cijene su u novembru 2021. godine u odnosu na novembar 2020. godine porasle za 5,40%, a u decembru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine za 6,50%.

Kada posmatramo mjesečno kretanje cijena, u decembru 2021. godine u odnosu na mjesec novembar 2021. došlo je do povećanja cijena prehrambenih proizvoda u rasponu od 0,6% do 6,90%. Cijene jestivih ulja su porasle za 4,30%, konzervirana i prerađena riba za 5,50%, cijene tjestenine za 4,40% u decembru 2021. godine u odnosu na novembar 2021. godine. Nastavljen je rast cijene šećera za 6,90%, dok je pad cijene jedino zabilježen kada je u pitanju voće za 1,90% u decembru u odnosu na novembar 2021. godine.