Direkcija za robne rezerve: Počela distribucija otkupljenog krompira prema javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo

Danas je počela distribucija otkupljenih tržišnih viškova krompira od domaćih poljoprivrednih proizvođača. Distribucija krompira se vrši u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo.
U razgovoru sa direktorom Javne kuhinje Merhamet, Munibom Bujakom naglašen je značaj ovakvih aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo naročito u uslovima rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda koji upravo najviše pogađaju kategorije stanovništva koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Direktorica Pekić je istakla da je danas počela distribucija krompira prema javnim kuhinjama na području Kantona Sarajevo u skladu sa njihovim potrebama, te da je ovo prva faza realizacije date aktivnosti. Otkup krompira u količini oko 50 tona je realizovan na inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo po cijeni od 1 KM po kilogramu. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo je osigurala finansijska sredstva za realizaciju otkupa krompira kroz Budžet za 2022. godinu.