Analiza cijena za decembar 2021. i januar 2022. godine

Prema zvanično dostupnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, uporedne analize cijena za decembar 2020 i decembar 2021. godine, kao i januar 2021. i januar 2022. godine i dalje pokazuju rast.

Ukoliko poredimo cijene za decembar 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, na nivou Federacije BiH, u najvećoj stopi su porasle cijene: jestivih ulja za 42,50%; šećera za 26,50%; pilećeg mesa za 18,70%; juneće i teleće meso za 14,30%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 13,10%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 4,80%; konzervirana i prerađena riba za 7,20%; tjestenine za 7,40% i začina, prehrambenih dodataka i sol za 3,50%. Takođe, dodatno naglašavamo da su rasle i cijene povrća za 17,10%, svježeg mlijeka 3,20% , voća za 6,00% i riže za 2,50% u decembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Također, upoređujući cijene u januaru 2022. godine u odnosu na januar 2021. godine na nivou Federacije BiH opet su najviše porasle cijene: jestivih ulja za jestivih ulja za 30,30%; šećera za 29,80%; pilećeg mesa za 17,10%; juneće i teleće meso za 13,60%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 14,90%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 10,30%; konzervirana i prerađena riba za 3,60%; tjestenine za 12%; začina, prehrambenih dodataka i sol za 3,40%, povrća za 21,50%, svježeg mlijeka 6,00% , voća za 6,40% i riže za 2,80% .

Posmatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda cijene su u decembru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine rasle za 6,50%, dok je u januaru 2022. godine u odnosu na januar 2021. godine zabilježeno povećanje za 7,40%.

Kada posmatramo mjesečno kretanje cijena, u januaru 2022. godine u odnosu na mjesec decembar 2021. godine došlo je do povećanja cijena prehrambenih proizvoda u rasponu od 0,6% do 5,10%. Cijene jestivih ulja su porasle za 5,10%, povrća takođe 5,10%, tjestenine za 4,40%, jaja i proizvoda baziranih 2,8%. Takođe i ostali prehrambeni proizvodi su bilježili rast cijena.