Protekle sedmice završena podjela pelena i vlažnih maramica za ugrožene porodice sa djecom

Protekle sedmice je završena isporuka vlažnih maramica i pelena za djecu prema Kantonalnom centru za socijalni rad i Udruženju građana Pomozi.ba, koji su odmah nastavili distribuciju prema krajnjim korisnicima, najuzroženijim porodicama sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo, da je na inicijativu Direkcije za robne rezerve, Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku da se porodicama sa djecom u stanju socijalne potrebe doniraju određene količine proizvoda za higijenu djece, pelene i vlažne maramice iz zaliha robnih rezervi.
Pored rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, prema zvanično dostupnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, došlo je i do značajnog porasta cijena pelena. U oktobru i novembru 2021. godine cijene pelena su bile veće za 14,24, odnosno 15,17% u odnosu na isti period 2020. godine, što dodatno utiče na povećanje troškova jedne porodice sa malom djecom, a prihodi su ostali na istom nivou.