Uporedna analiza cijena za februar i mart 2022. godine

Uporedne analize cijena za februar 2021. i februar 2022. godine, kao i mart 2021. i mart 2022. godine, a prema zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, i dalje pokazuju rast, koji direktno utječe i na upravljanje robnim rezervama, ali i direktno na kupovnu moć građana i građanki.

Ukoliko poredimo cijene za februar 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, na nivou Federacije BiH, u najvećoj stopi su porasle cijene: jestivih ulja za 30,10%; šećera za 29,60%; pilećeg mesa za 14,80%; juneće i teleće meso za 17,40%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 21,00%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 11,50%; konzervirana i prerađena riba za 3,40%; tjestenine za 14,50% i začina, prehrambenih dodataka i sol za 5,50%. Takođe, dodatno naglašavamo da su rasle i cijene povrća za 24,00%, svježeg mlijeka 8,00% , voća za 6,00% i riže za 6,70% u februaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Također, upoređujući cijene u martu 2022. godine u odnosu na mart 2021. godine na nivou Federacije BiH opet su najviše porasle cijene: jestivih ulja za 39,20%; šećera za 32,40%; pilećeg mesa za 9,50%; juneće i teleće meso za 19,30%; brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 33,40%; jaja i proizvoda baziranih na jajima za 10,80%; konzervirana i prerađena riba za 4,10%; tjestenine za 16,30%; začina, prehrambenih dodataka i sol za 7,10%, povrća za 24,50%, svježeg mlijeka 12,40% , voća za 4,90% i riže za 11,20%, dok je zabilježen pad cijena pilećeg mesa, jaja i voća.

Posmatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda cijene su u februaru 2022. godine u odnosu na februar 2021. godine rasle za 8,70%, a u martu 2022. godine u odnosu na mart 2021. godine za 11,00%.

Kada posmatramo mjesečno kretanje cijena, najznačajniji rast je zabilježen kod cijena brašna i ostalih proizvoda od žitarica i to od 6,10% u februaru u odnosu na januar, te 12,40% u martu u odnosu na febrar 2022. godine.